Zamówienia szkolne

Zrealizuj zamówienie z dotacji celowej MEN

Znajdziesz tu podręczniki, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne dla klas 1-8 szkoły podstawowej.
Oferta na rok szkolny 2024/25 obejmuje publikacje WSiP oraz wielu wydawców podręczników do nauki języków obcych.

Zapraszamy do składania zamówień online!

Dotacja na rok szkolny 2024/25
O czym warto pamiętać?

 • Zamów podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 2, 5 i 8 klasy
 • Zamów materiały ćwiczeniowe do wszystkich pozostałych klas: 1, 3, 4, 6, 7.
 • Zamów dodatkowe podręczniki dla uczniów klas 1, 3, 4, 6, 7, jeżeli od września zwiększy się
liczba uczniów
 • Zamów i rozlicz dotację celową na podręczniki z Funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. (nasi konsultanci pomogą Ci złożyć takie zamówienie).
 • Niewykorzystane środki z dotacji przeznacz
na atrakcyjne materiały z oferty
uzupełniającej WSiP.

Gwarancja zmieszczenia się w kwocie dotacji

Wybierając nasze podręczniki, szkoła ma pewność, że zmieści się w kwocie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i inne materiały edukacyjne.

Kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i w materiały ćwiczeniowe

 • Podręczniki

  • 99 zł na ucznia w klasach 1-3
  • 185 zł na ucznia w klasie 4
  • 238 zł na ucznia w klasach 5 i 6
  • 330 zł na ucznia w klasach 7 i 8

  *zgodnie z zapowiedzią MEN wysokość kwoty dotacji na rok 2024/25 może ulec zmianie

 • Materiały ćwiczeniowe

  • do 55 zł na ucznia w klasach 1-3
  • do 27,5 zł na ucznia w klasach 4-8

  *zgodnie z zapowiedzią MEN wysokość kwoty dotacji na rok 2024/25 może ulec zmianie

Stoisz przed wyborem podręczników dla klasy 5 i 8?
Poznaj naszą ofertę!

Biologia bez tajemnic

Podręczniki przedstawiają biologię w sposób nowoczesny i aktualny. Inspirują do pogłębiania wiedzy oraz zachęcają do praktycznego wykorzystania wiadomości. Złożone zagadnienia merytoryczne są zilustrowane szczegółowo opisanymi zdjęciami lub równaniami graficznymi.

Podręczniki do klasy 5 i 8 – zarówno w wersji papierowej, jak i e-odzwierciedlenia – będą zawierały oznaczenia graficzne wskazujące treści spoza nowej podstawy programowej (która wejdzie w życie od września 2024 r.).

Geografia bez tajemnic

Nowoczesne podręczniki do geografii, które przekazują informacje w sposób kompleksowy, aktualny i angażujący. Zawierają nowe opracowania merytoryczne z uwzględnieniem aktualnych danych. Dzięki dużej liczbie schematów, infografik, wykresów, map i różnorodnych poleceń rozwijają umiejętności analityczne.

Podręczniki do klasy 5 i 8 – zarówno w wersji papierowej, jak i e-odzwierciedlenia – będą zawierały oznaczenia graficzne wskazujące treści spoza nowej podstawy programowej (która wejdzie w życie od września 2024 r.).

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zawiera wszystkie treści wynikające wprost z aktualnej podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej. W podręczniku opracowano nowe treści m.in. z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa i cyberbezpieczeństwa.

Podręcznik przygotowano z myślą o współczesnych uczniach kl. 8. Logiczne schematy, czytelne infografiki, precyzyjnie dobrane i opisane zdjęcia i rysunki, wyróżnienia w tekście, kody kolorystyczne oraz żarówki z definicjami pomogą uporządkować wiedzę oraz ułatwią jej odnalezienie i przyswojenie.

Wiedza o społeczeństwie

Zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej autorzy podręcznika położyli nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich i wspólnotowych u młodzieży oraz na propagowanie i poszanowanie kluczowych wartości.

Podręcznik porusza problemy społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i demokracji. Praca z podręcznikiem rozwija umiejętności dotyczące kolejnych kręgów środowiskowych, z którymi uczeń się spotyka na co dzień.

Po złożeniu zamówienia dotacyjnego pozostały niewykorzystane środki?

Postaw na ofertę uzupełniającą!

Zapytaj Konsultanta edukacyjnego WSiP lub zadzwoń na Infolinię: 801 220 555.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są terminy dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?

Zamówienie jest realizowane przez WSiP w terminie określonym poniżej albo uzgodnionym indywidualnie z Zamawiającym:

 • Zamówienie otrzymane przez WSiP do dnia 7 czerwca 2024 r. będzie realizowane w okresie od dnia 21 czerwca 2024 r., według kolejności wpływu Zamówienia do WSiP, z zastrzeżeniem, że Produkt elektroniczny będzie dostarczany od 5 sierpnia 2024 r.;
 • Zamówienie otrzymane przez WSiP po dniu 7 czerwca 2024 r. będzie realizowane w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia przez WSiP z zastrzeżeniem, że Produkt elektroniczny będzie dostarczany od 5 sierpnia 2024 r.;
 • Korzystanie z serwisu internetowego Eduranga.pl (platformy edukacyjnej, na której jest dostępny Produkt elektroniczny) jest możliwe od 5 sierpnia 2024 r.
 • Zamówienie na Produkty obejmujące publikacje papierowe oraz Produkty elektroniczne będzie dzielone i dostarczone w sposób właściwy dla danego rodzaju Produktu;
 • Sposobem dostawy Produktu elektronicznego jest wysłanie na adres e-mail dyrektora szkoły wskazany w Zamówieniu kodu aktywacyjnego;
 • Dostęp i korzystanie z Produktu elektronicznego wymaga rejestracji dyrektora szkoły, nauczycieli i/lub uczniów korzystających z Produktu elektronicznego w serwisie internetowym Eduranga.pl, którego dotyczy dany Produkt elektroniczny. Produkt elektroniczny posiada okres ważności, po którego upływie możliwość jego aktywacji oraz korzystania z niego wygasa. Okres ważności jest podany w opisie Produktu elektronicznego. Zasady rejestracji, logowania oraz korzystania z Produktu elektronicznego są dostępne na stronie właściwego serwisu internetowego;
 • Korzystanie z serwisu, do którego szkoła uzyskuje dostęp w ramach zamówienia wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz rejestracji. Zasady rejestracji, logowania oraz korzystania z serwisu są dostępne na stronie właściwego serwisu.

Dostawa Zamówienia jest realizowana w dni robocze (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Gdzie w formularzu zamówieniowym mogę wskazać oczekiwaną datę dostawy?

Oczekiwaną datę dostawy należy wskazać w ostatnim kroku „Podsumowanie” w kontenerze Szczegóły dostawy, tj. na poniższym zrzucie z ekranu:

 

Oczekiwana data dostawy

Jakie są terminy płatności zamówień realizowanych w ramach dotacji?

Termin płatności za Zamówienie został określony w następujący sposób:

 • dla Zamówienia otrzymanego przez WSiP do dnia 31.10.2024 r., termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury;
 • dla Zamówienia otrzymanego przez WSiP od 1.11.2024 r., termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

Datą spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy WSiP wskazany na fakturze.

Czyje dane należy podać jako dane osoby zamawiającej?

Na formularzu zamówienia należy wskazać dane Nabywcy (organ prowadzący szkołę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe) lub szkoły składającej Zamówienie, niebędącej konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pełna oferta wydawców

Wejdź do świata nowoczesnej edukacji

Korzystaj z narzędzi, które ułatwią Twoją codzienną pracę.

 • Integracja z dziennikiem elektronicznym Librus
 • Obudowa metodyczna i biblioteka materiałów edukacyjnych
 • Generatory sprawdzianów, kart pracy, dyplomów i świadectw
 • Wirtualne klasy i prace domowe on-line
 • Automatyczne sprawdzanie wykonanych przez uczniów zadań

Jak złożyć zamówienie

 • Poprzez kontakt z konsultantem edukacyjnym WSiP,
 • Telefonicznie pod numerem: 801 220 555,
 • Mailowo pod adresem: dotacja@wsip.com.pl,
 • Online, za pośrednictwem naszego serwisu. Wystarczy się zalogować lub zarejestrować!